پردیس ها و مراکز آموزشی دانشگاه فرهنگیان

آذربایجان شرقی پردیس علامه امینی تبریز
پردیس فاطمه الزهرا (س)تبریز
آذربایجان غربی پردیس شهید رجایی ارومیه
مرکز آموزش عالی شهید مطهري خوي
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)سلماس
پردیس علامه طباطبایی ارومیه
اردبیل پردیس علامه طباطبایی اردبیل
مرکز آموزش عالی آزادگان اردبیل
بنت الهدي صدر اردبیل
اصفهان پردیس شهید باهنر اصفهان
مرکز آموزش عالی دکترآیت نجف آباد
مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان
پردیس فاطمه الزهرا(س)اصفهان
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)کاشان
البرز پردیس امیر کبیر کرج
پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج
ایلام پردیس امام جعفر صادق (ع)ایلام
پردیس شهید مدرس ایلام
بوشهر پردیس علامه طباطبایی بوشهر
پردیس بنت الهدي صدر
تهران پردیس نسیبه تهران
مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران
مرکز آموزش عالی عترت تهران
پردیس شهید چمران تهران
مرکز آموزش عالی بلال حبشی تهران
مرکز آموزش عالی شهید بهشتی تهران
مرکز آموزش عالی شهداي مکه تهران
پردیس زینبیه شهرستان هاي تهران (پیشوا)
پردیس شهید مفتح شهرستان هاي تهران (شهر ري)
چهارمحال و بختیاري پردیس بحرالعلوم شهرکرد
پردیس شهید باهنر شهرکرد
خراسان جنوبی پردیس شهید باهنر بیرجند
پردیس امام سجاد(ع)بیرجند
مرکز آموزش عالی بنت الهدي صدر فردوس
خراسان رضوي پردیس شهید دکتر بهشتی مشهد
مرکز آموزش عالی علامه طباطبایی سبزوار
مرکز آموزش عالی دانشور نیشابور
مرکز آموزش عالی ثامن الحجج (ع)مشهد
مرکز آموزش عالی شهیدرجائی تربت حیدریه
پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد
خراسان شمالی پردیس امام محمد باقر(ع)بجنورد
پردیس امام جعفر صادق(ع)بجنورد
خوزستان پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز
پردیس امام رضا(ع)اندیمشک
مرکز آموزش عالی حضرت خدیجه کبري (س)دزفول
مرکزآموزش عالی امام جعفر صادق(ع)بهبهان
زنجان پردیس الزهرا (س)زنجان
پردیس شهید بهشتی زنجان
سمنان پردیس الزهرا (س)سمنان
پردیس شهیدرجایی سمنان
سیستان و بلوچستان پردیس رسالت زاهدان
پردیس شهید مطهري زاهدان
فارس مرکز آموزش عالی سلمان فارسی فارس
مرکزآموزش عالی شهید بهشتی اقلید
مرکزآموزش عالی شهیدمطهري شیراز
پردیس باهنر شیراز
مرکز آموزش عالی زینب کبري (س)شیراز
پردیس شهید رجایی شیراز
قزوین پردیس شهیدرجایی قزوین
پردیس بنت الهدي صدر قزوین
قم پردیس آیت اله طالقانی قم
مرکز آموزش عالی شهید مدنی قم
پردیس حضرت معصومه (س)قم
کردستان پردیس شهید مدرس سنندج
پردیس بنت الهدي صدر سنندج
کرمان پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان
پردیس شهید باهنر کرمان
کرمانشاه پردیس شهید رجایی کرمانشاه
پردیس شهید صدوقی کرمانشاه
کهکیلویه و بویر احمد پردیس شهید ایزد پناه یاسوج
پردیس کوثر یاسوج
گلستان پردیس آیت اله خامنه اي گرگان
مرکز آموزش عالی شهید بهشتی گنبدکاووس
پردیس امام خمینی (ره)گرگان
گیلان پردیس امام علی (ع)رشت
پردیس بنت الهدي صدر رشت
لرستان پردیس آیت اله کمالوند خرم آباد
مرکز آموزش عالی شهید میرشاکی الیگودرز
مرکزآموزش عالی زینب کبري (س)بروجرد
پردیس علامه طباطبایی خرم آباد
مازندران پردیس صدیقه طاهره
مرکز آموزش عالی بیت الهدي آمل
مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س)قائم شهر
پردیس دکتر شریعتی ساري
مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابل
مرکز شهید مطهري نوشهر
مرکزی پردیس زینب کبري (س)اراك
پردیس شهید باهنر اراك
هرمزگان پردیس شهید بهشتی بندرعباس
پردیس فاطمه الزهرا(س)بندرعباس
همدان پردیس شهید باهنر همدان
پردیس شهید مقصودي همدان
مرکز آموزش عالی ابن سینا همدان
یزد پردیس شهید پاك نژاد یزد
پردیس فاطمه الزهرا(س)یزد